Detta är Hasslö varv

Egen verkstad, plåtslageri och snickeri – garanterar kvaliteten

I det egna snickeriet ser man till att det är kvalitet i arbetena. Oavsett om der handlar om detaljer eller hela inredningar. Våra snickare är proffs, med lång erfarenhet och hög kompetens, som inte lämnar något åt slumpen. De har kunskapen om hur man hanterar olika träslag, hur man bygger en inredning eller ersätter en detalj som ska bytas ut. Men de är inte bara finlirare på jobbet utan förkovrar sig dessutom på fritiden genom olika hobbies, som till exempel möbelsnickeri. Intresset för sitt yrke gör att varvets snickare alltid ser till att det är hög kvalitet i de jobb som utförs i snickeriet, oavsett om det handlar om att tillverka luckor, garderobsdörrar, hela inredningar eller bara detaljer som ska ersättas.

Plåtslageri bredvid skrovhallen
I direkt anslutning till skrovhallen ligger varvets eget plåtslageri. Den är utrustad med en maskinpark som väl svarar upp mot de arbeten som utförs på varvet. Här utförs de plåtarbeten som krävs för byggen och reparationer. Varvet har licenssvetsare till både aluminium och stål.

Egen verkstad ger kvalitet
Här, i den egna verkstaden, har Hasslö varv en stor resurs. Och en säkerhet för att jobben ska bli så bra utförda som möjligt. Genom att själva ta hand om verkstadsarbetena har man kontroll över både kvalitet och tidsperspektiv, jobben blir färdiga i tid. För två år sedan flyttade varets verkstad till en större lokal på området och samtidigt moderniserades den med nya maskiner så att den idag är fullt utrustad för att klara alla de arbeten som krävs på varvet.