90 års erfarenhet

Ett arv vi förvaltar väl

Detta finns i företagets väggar och det finns framför allt hos vår personal som använder all sin yrkesskicklighet för att våra kunder ska få bra jobb utförda. Det här är också en mycket bra grund för oss stå på när vi nu går vidare och tar över Hasslö Varv.

Vi, kusinerna Nicklas och Johan, är fjärde generationen som driver familjeföretaget och vi efterträder våra pappor Jörgen och Anders. Varvet har inte bara varit en del av vår familj utan också en del av våra liv och vår vardag ända sedan vi var små. Vi började arbeta på varvet i början av 90-talet, på så sätt har vi lärt oss varvet från grunden och tidigt fick vi inpräntat i oss vikten av kvalitet, att kunskap är nödvändigt för att utföra bra jobb och ge kunden bra service. Det har vi idag med oss i bagaget när det nu är vår tur att gå vidare och utveckla verksamheten, sakta och förnuftigt. För kompetensen, erfarenheten och yrkesstoltheten lever vidare inom varvet.

Vi lärde av våra föräldrar och de lärde i sin tur av sina föräldrar. Det är ett arv som vi ska förvalta väl.
Johan Sandberg