Om företaget

Ett anrikt familjevarv

Hasslö varv är ett anrikt familjeföretag som startades 1927. Och ett varv där man låtit kompetensen gå i arv samtidigt som man utvecklat och moderniserat verksamheten. Idag är det fjärde generationen som äger och driver familjeföretaget.

Hasslö varv AB startades redan 1927 av Sven Olsson och det började med tillverkning av jaktkanoter. Men verksamheten växte, tiderna förändrades och så småningom blev den bärande grenen inom företaget tillverkning av fisketrålare. Detta var den huvudsakliga verksamheten fram till 1967 då den sista trålaren byggdes här på varvet. Det var trålaren Elisabeth som idag ligger på Gotland och fortfarande är i bruk. Sedan dess arbetar varvet till största del med renovering, underhåll och ombyggnationer av båtar.

Sedan Sven Olsson startade företaget har flera ägarskiften skett. Han lämnade över företaget till Eli Sandberg 1969 och hösten 1996 övertog hans söner Jörgen och Anders Sandberg företaget. Idag är det deras söner Nicklas och Johan Sandberg som driver anrika Hasslö Båtvarv.