Miljö

Miljötänkandet finns hela tiden med oss

Varvet ligger längst ut på Hasslö, i en ren och unik skärgårdsmiljö. Men internt bedriver man också ett strikt miljöarbete. Dagligen arbetar de anställda på Hasslö varv för att sköna miljön, bland annat med källsortering och genom att använda mer miljövänliga material och medel där det går.

Miljötänkandet finns hela tiden med och arbetet för en renare miljö utvecklas kontinuerligt inom varvet. Naturen, kusten, skärgården och havet är en naturlig del i varvets vardag.

Vår miljöpolicy:

  • Vi bidrar med tekniska lösningar för en miljöeffektivare yrkessjöfart. 
  • Många av våra kunder är direkt beroende av friskt hav för sin verksamhet.
  • Vår satsning på miljö är en inventering i förtroende hos kunder, omgivning och anställda.
  • Vi ska minska eller om möjligt undvika varje negativ miljöpåverkan i verksamheten. Det ska märkas utåt att vi har ett aktivt miljöarbete!
  • Vi skall arbeta med ständiga förbättringar och sträva efter minskad resursanvändning, energiförbrukning och avfallsmängd.
  • Vi skall även arbeta med att förebygga olyckor som kan leda till utsläpp av föroreningar.
  • Vårt miljöarbete skall styras av affärsmässighet och engagemang och vi skall följa gällande miljölagstiftning och andra krav.
  • Vårt miljöarbete skall göra det lättare att vara kund och gäst hos oss.