Medarbetare

Johan Sandberg

VD

Björn Svensson

Projektledare Saltö

Emil Gustavsson

Motoransvarig

Fredrik Andersson

Projektledare Hasslö

Jonas Pettersson

Projektledare Avhjälpande

Mats Svensson

Projektledare Hasslö

Ola Sandberg

Nav/Tele

Johan Karlsson

El

Joakim Fagerström

Inköp & Logistik